مجسمه فایبرگلاس ، مجسمه پلی استر ، مجسمه رزین ، مجسمه سازان رولند lllllllllllllllll ROALND lllllllllll مهندس خوشی 09192596870 مهندس خوشی 09192596870 مهندس خوشی 09192596870 مهندس خوشی 09192596870 تلگرام سروش واتساپ ایمو روی شماره بالا میتوانید ارتباط بگیرید http://rolandshop.mihanblog.com 2020-11-29T17:18:05+01:00 text/html 2020-11-05T07:05:23+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . مجسمه شیر فایبرگلاس | آبنما فایبرگلاس شیر http://rolandshop.mihanblog.com/post/3920 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s16.picofile.com/file/8412951318/20200803_133600.jpg" alt="آبنما فایبرگلاس | مجسمه فایبرگلاس "></div> text/html 2020-11-05T07:03:23+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . فرشته تک کوزه بالدار فایبرگلاس | مجسمه ایستاده آبنما فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3919 <div style="text-align: center;"><img src="http://s17.picofile.com/file/8412950850/20200803_133433.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-11-05T06:53:55+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آبنما بامبو جفتی فایبرگلاس | مجسمه آبنمای فایبرگلاس | آبنما فرشته فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3918 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s17.picofile.com/file/8412950584/20200726_125606.jpg" alt="مجسمه پلی استر ، تولیدمجسمه"></div> text/html 2020-10-22T10:04:52+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آبنما دوکوزه بالدار فایبرگلاس | آبنما فایبرگلاس | آبنما فرشته بالدار فایبرگلاس 130 سانتی http://rolandshop.mihanblog.com/post/3917 <div style="text-align: center;"><img src="http://s16.picofile.com/file/8411661918/20200721_172026.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-10-18T09:26:02+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آبنما طبقاتی فایبرگلاس | آبنما رزین | آبنما پلی استر http://rolandshop.mihanblog.com/post/3916 <div style="text-align: center;"><img src="http://s17.picofile.com/file/8411239168/20200721_171219.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-10-11T17:01:56+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آبنما کوزه بدست بالدار فایبرگلاس| مجسمه فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3915 <div style="text-align: center;"><img src="http://s16.picofile.com/file/8410604692/20200721_154712.jpg" width="333" height="722" style="user-select: none; margin: auto; cursor: zoom-in;"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">آبنما کوزه بدست بالدار فایبرگلاس&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">این مجسمه 130 سانت ارتفاع دارد بدون بال و بالدار سفارش داد می شود و برای آبنما استفاده می شود&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">برای دکور باغ و ویلا و رستوران قابل استفاده می شود.</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-30T08:59:36+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آباژور هوا فایبرگلاس | مجسمه ایستاده فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3914 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403459934/20200526_174221.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">مجسمه هوا فایبرگلاس نشکن و ضد آب کاربرد استفاده در محوطه دکور داخلی و خارجی ضد آب و نشکن می باشد.</font></b></div> text/html 2020-09-12T02:38:59+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آینه کنسول روناک لاوین | آینه و کنسول فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3913 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403460500/Fiberglass_console_mirror_1_.jpg" width="391" height="695" style="user-select: none; margin: auto; cursor: zoom-in;"></div> text/html 2020-09-12T02:32:05+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آینه و کنسول فایبرگلاس روناک | مجسمه سازان رولند http://rolandshop.mihanblog.com/post/3912 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403460500/Fiberglass_console_mirror_1_.jpg" width="391" height="695" style="user-select: none; margin: auto; cursor: zoom-in;"></div> text/html 2020-08-19T07:28:43+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . مجسمه بالدار فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3911 <div style="text-align: center;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8404454400/Fiberglass_standing_sculpture_10_.jpg" width="406" height="722" style="user-select: none; margin: auto; cursor: zoom-in;"></div> text/html 2020-08-03T09:03:45+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . قاب آینه ایستاده فایبرگلاس دربار رنگ استخونی, قاب آینه قدی فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3909 <div style="text-align: center;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8403547542/Fiberglass_standing_mirror_60_.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-08-03T08:25:59+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آینه دربار سفید طلایی فایبرگلاس | آینه دربار فایبرگلاس | آینه قدی برای مزون http://rolandshop.mihanblog.com/post/3908 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403546918/Fiberglass_standing_mirror_4_.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-08-03T08:19:10+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آینه دربار رنگ طلایی | آینه دربار فایبرگلاس رولند | تولید کننده آینه های آرایشگاهی فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3907 <div style="text-align: center;"><img src="http://s12.picofile.com/file/8403546892/Fiberglass_standing_mirror_3_.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div> text/html 2020-07-21T16:07:02+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . قاب آینه قدی فایبرگلاس رنگ شده | قاب آینه ایستاده فایبرگلاس رنگ شده | قاب آینه دربار رنگ شده http://rolandshop.mihanblog.com/post/3906 <div style="text-align: center;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8403596768/Hairdresser_decor_fiberglass_mirror_frame_7_.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-21T16:01:32+01:00 rolandshop.mihanblog.com صالح خوشی 09192596870 تلگرام یا واتساپ همین شماره درخواست ارسال شود . آینه وسط گلدسته فایبرگلاس | آینه قدی فایبرگلاس | مجسمه سازان رولند تولیدی آینه ایستاده فایبرگلاس http://rolandshop.mihanblog.com/post/3905 <div style="text-align: center;"><img src="http://s13.picofile.com/file/8403596434/Hairdresser_decor_fiberglass_mirror_frame_4_.jpg" style="user-select: none; margin: auto;"></div>