آینه پروانه پلی استر رولند , آینه برای هفت سین پلی استر