مجسمه ایستاده فایبرگلاس  در ابعاد کمتر از یک متر برای داخل محراب  و ....